EHIC- European Health Insurance Card, czyli polska Europejska Karta Ubezpieczania Zdrowotnego.

 

 Jeśli legalnie pracujesz w którymkolwiek z krajów UE masz prawo do podstawowej bezpłatnej opieki zdrowotnej w całej wspólnocie. Oznacza to, iż idąc do lekarza w innym kraju, czy przebywając w szpitalu niekoniecznie musimy zapłacić za tą usługę z własnej kieszeni. Musisz jednak pamiętać ze to, co w niektórych krajach jest bezpłatną opieka w innych może okazać się już usługa płatną i na odwrót.

Potwierdzeniem tego, iż przysługuje Ci bezpłatna opieka zdrowotna był kiedyś druk E111 teraz jest to EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EHIC-European Health Insurance Card). W zależności, w jakim kraju pracujemy w tym kraju staramy się o kartę składając podanie do odpowiedniej instytucji. Pracując w Polsce podanie składamy do NFZ. – Narodowego Funduszu Zdrowia, pracując w Wielkiej Brytanii podanie składamy do NHS -National Health Sernice.

Wyrobienie EKUZ Polsce odbywa się poprzez złożenie formularza w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej. Formularz pobieramy ze strony NFZ lub bezpośrednio klikając w ten link. Przy składaniu formularza potrzebny nam będzie dowód potwierdzający nasze ubezpieczenie zdrowotne np. Legitymacja Ubezpieczeniowa (najlepiej świeżo podbita przez naszego pracodawcę).

Wyrobienie EHIC w UK jest dużo prostszą sprawą, ponieważ możemy to zrobić nie ruszając się z domu wypełniając formularz online klikając w ten link, otworzy się wam strona NHS. Następnie klikamy „Apply Online Now” a później „Apply Now”. Polecam wyrabianie karty tą drogą ze względu iż jest ona najszybsza około 3 dni. Alternatywną drogą jest przedzwonić pod numer 0845 606 2030. Ostatnią, aczkolwiek najdłuższą droga jest wysłanie formularza pocztą na adress :

EHIC Applications
PO Box 1115
Newcastle upon Tyne
NE99 1SW

 Czas oczekiwania na kartę ta drogą wydłuża się. Droga ta głównie przeznaczona jest dla osób spoza EOG – Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

            Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego przysługuję również naszemu potomstwu oraz partnerowi. Osoby te deklarujemy podczas wypełniania formularza.

            Osoby mieszkające w Polsce i przebywające na terytorium któregokolwiek z krajów UE uprawnione są tam do bezpłatnej podstawowej opieki zdrowotnej. Należy jednak pamiętać o tym, co zaznaczyłem już na wstępie ze w różnych krajach zakres tej opieki jest inny np. w Polsce podstawowe usługi stomatologiczne są bezpłatne a np. w Wielkiej Brytanii są one bezpłatne tylko dla kobiet w ciąży i kilku grup osób uprzywilejowanych oraz w nagłych wypadkach zagrażających życiu.

 

Osoby mieszkające w UK oraz innych krajach UE posiadające taką kartę uprawnione są podczas przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskie do podstawowej opieki zdrowotnej, która obejmuje:

Podstawowa opieka zdrowotna

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje badania i poradę udzieloną przez lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz może także skierować pacjenta na badania diagnostyczne w celu potwierdzenia wstępnej diagnozy, które będą uzasadnieniem skierowania do specjalisty lub do szpitala.

·        Ambulatoryjna opieka specjalistyczna obejmuje:

1.      Ginekologa i Położnika

2.      Stomatologa

3.      Dermatologa

4.      Wenerologa

5.      Onkologa

6.      Okulistę

7.      Psychiatrę

Tak to wygląda to w teorii w praktyce bywa różnie. Ja ze swojego doświadczenia raczej nie miałem problemów przy korzystaniu w Polsce z EKUZ pomimo że została ona wprowadzona niedawno. Najważniejszą sprawą o której należy pamiętać a wcześniej o niej nie wspomniałem jest to iż opieka ta w Polsce jest gwarantowana przez NFZ wiec zanim udamy się do konkretnego lekarza należy sprawdzić czy świadczy on usługi w ramach NFZ. To samo tyczy się opieki w Wielkiej Brytanii gdzie usługi są gwarantowane przez NHS. Listę placówek świadczących usługi w ramach NFZ. I NHS możemy znaleźć na stronach internetowych.

Placówki świadczące usługi w ramach NFZ na rok 2006

                  Placówki świadczące usługi w ramach NHS na rok 2006

 

Strony o podobnej tematyce:
Jeśli macie jeszcze jakieś pytania to zapraszam na Forum !!! :-)

Powrót